Kdo může žádat - oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé:

Pro opatření 1:

  • osoba způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nebo lékaře v daném oboru zdravotní péče (dále jen „lékař“), které ke dni zveřejnění výzvy programu nebylo vydáno oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje, a který hodlá poskytovat zdravotní služby v předem definovaném  oboru zdravotní péče na předem definovaném místě na území Jihočeského kraje, ať už jako fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“),
  • osoba způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře (dále jen „lékař“), která hodlá poskytovat zdravotní služby na předem definovaném místě na území Jihočeského kraje v pracovněprávním vztahu a bude mít přiděleno identifikační číslo poskytovatele (dále jen "IČP") u poskytovatele ZS, který má uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách na území Jihočeského kraje, a přijetím zubního lékaře prokazatelně navýší kapacitu poskytovaných zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a v místě vyhlášeném výzvou programu; v takovém případě  se jedná  o rozšíření o nové IČP  v rámci identifikačního čísla poskytovatele ZS (dále jen „IČZ“), u kterého bude lékař v  pracovněprávním vztahu. Opatření 1 se netýká lékaře, který hodlá být zaměstnancem poskytovatele ZS založeného či zřízeného Jihočeským krajem.

Pro opatření 2:

  • osoba způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nebo lékaře v daném oboru zdravotní péče (dále jen „lékař“), která hodlá poskytovat zdravotní služby v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě na území Jihočeského kraje v pracovněprávním vztahu u poskytovatele ZS založeného nebo zřízeného Jihočeským krajem, jehož pracovněprávní vztah nově uzavřený s tímto poskytovatelem netrvá déle než 30 dnů od zveřejnění výzvy.