Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2024

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. 

Dotační podporu nabízíme:

- lékařům či zubním lékařům, kteří chtějí poskytovat ambulantní zdravotní služby ve svých ordinacích, 

-  lékařům, kteří chtějí přijít pracovat do týmu některé z jihočeských nemocnic,

- lékařů, kteří chtějí pracovat u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Při výběru oborů zdravotní péče a míst poskytování zdravotních služeb reagujeme na zhoršenou místní a časovou dostupnost zdravotních služeb. Spolupracujeme s městy, obcemi a VZP ČR. 

Konkrétní VÝZVY s uvedením oboru zdravotní péče, místa a nabízených benefitů jsou vyhlašovány kontinuálně s ohledem podněty zdravotních pojišťoven a měst či obcí. Znění výzev najdete v záložce Výzvy na obory zdravotní péče a místa poskytování.

Termín ukončení podávání žádostí je průběžný, vždy po schválení žadatele o dotaci hodnotící komisí tj. po naplnění výzvy programu. Termín ukončení bude zveřejněn u daného oboru a místa. 

Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2024 byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 09.11.2023.

PRAVIDLA-Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji-2024_0.pdf